KAPITEL 2

Vattenvanor under pandemin

Mer tid i hemmet = högre vattenförbrukning

Pandemin har inneburit en stor omställning för människor över hela världen, såväl på samhällsnivå som individnivå. Det senaste året har många svenskar spenderat mer tid i hemmet än tidigare till följd av restriktioner, hemarbete och distansundervisning. Detta har lett till nya vanor och beteenden. Vattenbarometern visar att mer tid i hemmet genererat en högre vattenförbrukning. Var femte svensk svarar nämligen att de konsumerar mer vatten i hemmet idag än innan pandemin. Knappt en av tio säger att de förbrukar mindre vatten än tidigare.

TOPP 5:

Därför använder svenskarna mer vatten idag än innan pandemin

1. Jag tillbringar mer tid i hemmet överlag

2.  Jag tvättar händerna oftare   

3. Jag lagar mer mat i hemmet

4. Jag dricker mer vatten i hemmet

5. Jag använder tvätt-/diskmaskin i hemmet mer än tidigare

Vanligast att duscha i tio minuter eller mindre

Årets Vattenbarometer visar att en majoritet av svenskarna vanligtvis inte behöver mer än tio minuter i duschen. Sju av tio uppger detta. Samtidigt svarar 12 procent att de vanligtvis duschar i minst 15 minuter. Det är en ökning från föregående år då endast 7 procent uppgav att de tillbringar mer än 15 minuter i duschen.

Vanligast är det att duscha varje eller varannan dag. Det svarar sex av tio svenskar. Det är dock färre än i både Danmark och Finland där sju av tio uppger att de duschar varje eller varannan dag. 27 procent av svenskarna uppger istället att de duschar ett par gånger i veckan.

71%

av svenskarna duschar 10 minuter eller kortare. Finländarna är snabbast i duschen –
43% behöver endast 5 minuter.

Så länge duschar svenskarna

Utveckling i procentenheter från föregående år inom parentes

Så många duschar vanligtvis mindre än tio minuter

KVINNOR

67%

MÄN

76%

Boende i småhus

76%

Boende i lägenhet

67%

Så många duschar vanligtvis mindre än tio minuter

KIVNNOR

67%

MÄN

76%

Boende i småhus

76%

Boende i lägenhet

67%

Är du ansvarsfull i din vattenförbrukning eller en stor vattentjuv?

Testa hur hållbara dina vanor är i vårt självtest.

Är du ansvarsfull i din vattenförbrukning eller en stor vattentjuv?

Testa hur hållbara dina vanor är i vårt självtest.