SVENSKARNAS VATTENKONSUMTION

Allt fler svenskar tänker på sin vattenkonsumtion

Under vintern slog de höga energikostnaderna hårt mot Sverige. Elpriserna chockhöjdes, räntorna steg och många hushåll fick problem med att få ihop ekonomin. I ett försök att minska sina utgifter har hushåll även börjat se över sin energiförbrukning, inte minst när det kommer till vatten som är en stor del av elräkningen.

 

Nya siffror från Vattenbarometern visar att en stor förändring skett i Sverige. Över hälften (54 procent) av alla svenskar svarar att vinterns energikris och höga elkostnader gjort dem mer medvetna om sin vattenförbrukning och att de börjat reflektera över hur man kan minska sin konsumtion. Störst förändring har skett bland kvinnor där sex av tio angett att deras medvetenhet ökat under vintern.

6 av 10 kvinnor

har ökad medvetenhet kring sin vattenförbrukning

Källa: YouGov

Samtidigt visar undersökningen att det fortsatt finns en bristande kunskap kring hur mycket vatten som ens hushåll faktiskt förbrukar varje månad. Färre än var tionde svensk (åtta procent) svarar att de har fullständig kunskap rörande hushållets förbrukning.

Två av fem svenskar (44 procent) anger att de vill lära sig mer om hur man minskar sin vattenförbrukning.

Källa: YouGov

I tidigare undersökningar har vi sett att många svenskar faktiskt inte reflekterar över hur de kan använda vatten på ett hållbart sätt. Att minska vattensvinn är en viktig fråga och vi på GROHE har i flera år fortsatt att belysa den här frågan och det är därför väldigt positivt att vi ser en högre medvetenhet i Sverige. Vattenförbrukningen har länge varit en ödesfråga för miljön och även om vintern var tuff för de flesta kanske det också öppnade ögonen för många hushåll. Med en större medvetenhet kommer det få en större påverkan på både miljö och plånbok.