Vattenbarometern_2022

OM VATTENBAROMETERN 2022

I Sverige är vatten och el en självklarhet var vi än befinner oss. Det är en lyx som långt ifrån alla människor på jorden delar. Men hur ser egentligen vår energi- och vattenkonsumtion ut och hur påverkas planeten av vår vardagliga konsumtion. Förstår vi att detta är en lyx av resurser som vi behöver värna om?

Vi vill uppmuntra fler människor att reflektera över sin energi- och vattenkonsumtion samt tipsa om hur det går att minska sina avtryck på planeten i vardagen med enkla medel.

Vattenbarometern är ett initiativ från GROHE, ett varumärke inom koncernen LIXIL Group Corporation, världens ledande leverantör av sanitetsprodukter. Syftet med initiativet är att belysa vår vattenkonsumtion, elförbrukning samt inställning och kunskap till vår egen hållbarhet. För att behålla sin relevans och aktualitet har Vattenbarometern 2022 delats upp i fyra undersökningar som kommer genomföras under året samt inledningsvis av 2023.

OM UNDERSÖKNINGARNA
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. För del 1 av Vattenbarometern 2022 har 1007 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor över 18 år i Sverige, under perioden 6-8 maj 2022.
Del 2 genomfördes under perioden 29-31 augusti och antalet intervjuade var då 1 012.
Tidsperioder
Vattenbarometern, del 1 – Sommar 2022 Vattenbarometern, del 2 – Höst 2022 Vattenbarometern, del 3 – Vintern 2022 Vattenbarometern, del 4 – Vår 2023