KAPITEL 3

Hållbar vattenförbrukning

Färre svenskar anstränger sig för att minska sin vattenkonsumtion

Många ser Sverige som ett föregångsland i hållbarhetsfrågor och Vattenbarometern visar att även många svenskar anser sig själva vara hållbara. I alla fall när det kommer till vattenanvändning. Varannan person säger nämligen att de konsumerar vatten på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Samtidigt är det färre idag som dagligen anstränger sig för att minska sin vattenkonsumtion jämfört med för ett år sedan. Endast en av fyra svarar detta, jämfört med var tredje föregående år. Det är även fler som idag svarar att de vill minska sin vattenkonsumtion men att de inte vet hur.

Det är en oroväckande trend att färre gör dagliga insatser för att minska sin vattenanvändning än tidigare. Vi tror att det behövs fler initiativ och insatser för att öka kunskapen och medvetenheten om hållbar vattenanvändning. Inte bara från miljöorganisationer utan också näringslivet och offentlig sektor.

Så ser svenskarna på sin egen vattenkonsumtion

Jag konsumerar vatten ansvarsfullt/hållbart

Jag anstränger mig dagligen för att minska min vattenkonsumtion

Jag vill minska min vattenkonsumtion, men vet inte hur

Jag är inte intresserad av att minska min vattenkonsumtion

Vet ej

Det är en oroväckande trend att färre gör dagliga insatser för att minska sin vattenanvändning än tidigare. Vi tror att det behövs fler initiativ och insatser för att öka kunskapen och medvetenheten om hållbar vattenanvändning. Inte bara från miljöorganisationer utan också näringslivet och offentlig sektor.

Anser att de konsumerar vatten på ett ansvarsfullt/hållbart sätt

Få har blivit uppmanade av andra att spara på vatten

Det är få som någon gång har blivit uppmanade av sin omgivning att använda vatten på ett hållbart sätt. 17 procent svarar att de fått en uppmaning från kommunen. Drygt var tionde har även blivit uppmanad av nära och kära. Samtidigt svarar majoriteten, nästan sex av tio, att de aldrig blivit uppmanade att använda vatten på ett hållbart sätt.

1 av 10

har blivit uppmanade av sina
nära och kära att spara på vatten

1 av 10

har blivit uppmanade av sina
nära och kära att spara på vatten

53%

uppmanar andra att använda
vatten på ett hållbart sätt.

8 av 10

nordiska storstäder uppger att de har en
person eller avdelning i kommunen/staden som
jobbar med att driva hållbar vattenanvändning.

53%

uppmanar andra att använda
vatten på ett hållbart sätt.

8 av 10

nordiska storstäder uppger att de har en person eller avdelning i kommunen/staden som jobbar med att driva hållbar vattenanvändning.

Vattenbarometern upplyser inte bara om vikten av att vara medveten i sin vattenkonsumtion. Utan också att belysa svenskarnas vanor och beteenden. Att ställa om till en ansvarfull och hållbar vattenkonsumtion handlar om att känna till sina egna beteenden och vanor och därefter göra små förändringar i sin vardag. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Vi på GROHE jobbar ständigt med att underlätta för människor att minska sin vattenförbrukning i vardagen och leva mer hållbart. Både genom att öka medvetenheten och kunskapen, men också genom vatteneffektiva sanitetsprodukter.

Vattenbarometern upplyser inte bara om vikten av att vara medveten i sin vattenkonsumtion. Utan också att belysa svenskarnas vanor och beteenden. Att ställa om till en ansvarfull och hållbar vattenkonsumtion handlar om att känna till sina egna beteenden och vanor och därefter göra små förändringar i sin vardag. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Vi på GROHE jobbar ständigt med att underlätta för människor att minska sin vattenförbrukning i vardagen och leva mer hållbart. Både genom att öka medvetenheten och kunskapen, men också genom vatteneffektiva sanitetsprodukter.

Söker du inspiration på vattensnåla kranar och sanitetsprodukter?

Se några av våra mest populära
vattenbesparande produkter.