DANSKERNES VANDFORBRUG

Hvad koster vandet?

Over halvdelen af danskerne kender ikke deres månedlige vandforbrug og vandregning. De generelt høje energipriser har alligevel fået over 60 procent til at tænke mere på deres forbrug. Det viser ny analyse om danskerne vandforbrug under energikrisen.

 

Kildehenvisning: YouGov

Kildehenvisning: YouGov

Slukke for vandet, når man børster tænder (72%), tage kortere brusebade (59%) og investere i vandbesparende produkter (32%) er nogle af de mest populære initiativer, som danskerne har taget for at reducere deres vandforbrug under vinterens energikrise og de høje elpriser.

Analysen viser også, at danskernes besparelsesinitiativer generelt bliver gennemført uden det store kendskab til de konkrete besparelser, idet hele 53% ikke kender deres månedlige vandforbrug og hvad det koster.

Den generelle pris på vandforbruget er heller ikke helt let at gennemskue for forbrugerne, idet den fx er meget forskellig i forhold til, hvor i landet man bor. Ifølge interesseorganisationen for drikkevands- og spildevandsselskaber, DANVA er prisen således afhængig af geologiske forhold, kundegrundlag og store forskelle i investeringsbehovet i de enkelte forsyningsselskaber. For at kunne sammenligne prisen på tværs af selskaber opgør organisationen en gennemsnitlig pris, som er den pris, en gennemsnitlig husstand betaler ud fra et gennemsnitligt forbrug. *De seneste år 2021 og 2022 har denne pris ligget på godt 73 kr. pr m3.

Den høje inflation de seneste år har ikke umiddelbart haft indflydelse på vandpriserne endnu, da der er en forsinkelse mellem inflationen ude i samfundet, og hvornår priserne stiger på vand. Det skyldes, at prisloftet for vand kun bliver reguleret hvert andet år. Man kan således forvente prisstigninger på vand både i 2023 og 2024, hvilket helt naturligt bør øge motivationen til at spare på vandet endnu mere.

*DANVA:
Den gennemsnitlige pris på vand i Danmark i 2021 og 2022 var godt 73 kr. pr. m3, baseret på en gennemsnitlig størrelse af en husstand på 2,12 person med et gennemsnitligt vandforbrug i husholdningen på 105 liter pr. person pr. døgn