KAPITEL 1

Danskerne og vandet

Færre danskere tænker dagligt over deres vandforbrug

CO2-udledninger, flyskam og plastforurening. Klima og bæredygtighed er mere på dagsordenen nu end nogensinde før. Vand er en af vores mest værdifulde og knappe naturressourcer, og kun tre procent af alt vand i verden kan drikkes. Samtidig er det en ressource, som mange i Danmark tager for givet. Og det er derfor ikke oplagt at tale om bæredygtigt vandforbrug i vores del af verden – men det er nødvendigt.
Årets Vandbarometer viser, at færre danskere tænker over deres vandforbrug i dag end for et år siden. Kun 31 procent svarer, at de dagligt tænker over deres vandforbrug, sammenlignet med 41 procent for et år siden.
I stedet svarer flere, 25 procent i forhold til sidste års 22 procent, at de tænker på deres vandforbrug en gang om ugen.
Sammenlignet med vores nordiske naboer er danskerne mest bevidste om deres eget vandforbrug: Hver anden dansker oplyser, at de tænker på deres vandforbrug mindst en gang om ugen sammenlignet med fire ud af ti indbyggere i de øvrige nordiske lande.

1 ud af 2

Hver anden dansker oplyser, at de tænker på deres vandforbrug mindst en gang om ugen

SÅ OFTE tænker indbyggerne i de nordiske lande over deres vandforbrug

%

%

%

%

6 ud af 10

nordiske storbyer storbyer oplyser, at de har konkrete og langsigtede mål for at reducere
vandforbruget i kommunen.

122 liter i døgnet – danskerne er bedst i Norden

Danskernes vandforbrug er lavt sammenlignet med de øvrige nordiske lande. Det fremgår af en sammenligning mellem de tre største kommuner i hvert land. I København, Århus og Odense forbruger hver indbygger i gennemsnit 44.349 liter vand pr. person pr. år. Til sammenligning forbruges der i gennemsnit på 64.921 liter pr. person om året i samtlige nordiske storbyer.

DAGLIGT VANDFORBRUG I DANMARKS STØRSTE BYER

KØBENHAVN 134 L
AARHUS 110 L
ODENSE 120 L

*Vandforbruget pr. indbygger er udregnet på baggrund af kommunens samlede vandforbrug og inkluderer husholdninger, industri og offentlige ejendomme.

Gennemsnit for Norden: 178 liter/person

Bæredygtighed er et emne, der diskuteres flittigt både i hverdagen og i den offentlige debat. Det er derfor nemt at antage, at ansvarligt vandforbrug er en selvfølge for alle. Vi ved dog fra tidligere undersøgelser, at det ikke er tilfældet. Mange danskere ved ikke, hvad de kan gøre for at reducere deres forbrug, eller hvordan de bruger vand på en bæredygtig måde. Og der er stadig alt for mange, der aldrig tænker over emnet. Derfor ser vi hos GROHE et behov for at fortsætte med at oplyse om vandforbrug i Vandbarometeret for at reducere unødigt vandspild. I nogle tilfælde kan man blot med nogle enkle tiltag, som f.eks. at udskifte en gammel, utæt hane eller holde op med at lade vandet løbe, mens man børster tænder opnå en betydelig reduktion af vandforbruget.

Bæredygtighed er et emne, der diskuteres flittigt både i hverdagen og i den offentlige debat. Det er derfor nemt at antage, at ansvarligt vandforbrug er en selvfølge for alle. Vi ved dog fra tidligere undersøgelser, at det ikke er tilfældet. Mange danskere ved ikke, hvad de kan gøre for at reducere deres forbrug, eller hvordan de bruger vand på en bæredygtig måde. Og der er stadig alt for mange, der aldrig tænker over emnet. Derfor ser vi hos GROHE et behov for at fortsætte med at oplyse om vandforbrug i Vandbarometeret for at reducere unødigt vandspild. I nogle tilfælde kan man blot med nogle enkle tiltag, som f.eks. at udskifte en gammel, utæt hane eller holde op med at lade vandet løbe, mens man børster tænder opnå en betydelig reduktion af vandforbruget.