KAPITEL 1

Danskerne og vandet

Færre danskere tænker dagligt over deres vandforbrug

CO2-udledninger, flyskam og plastforurening. Klima og bæredygtighed er mere på dagsorden end nogensinde før. Vand er en af vores mest værdifulde naturressourcer, og kun tre procent af alt vand i verden kan drikkes. Samtidig er det en ressource, som mange i Danmark tager for givet. Og det er ikke lige så oplagt at tale om bæredygtigt vandforbrug i vores del af verden.
Årets Vandbarometer viser, at færre danskere tænker over deres vandforbrug i dag end for et år siden. Kun 31 procent svarer, at de dagligt tænker over deres vandforbrug, sammenlignet med 41 procent for et år siden.
I stedet svarer flere, 25 procent i forhold til sidste års 22 procent, at de tænker på deres vandforbrug en gang om ugen.
Sammenlignet med vores nordiske naboer er danskerne mest bevidste om deres eget vandforbrug: Hver anden dansker oplyser, at de tænker på deres vandforbrug mindst en gang om ugen sammenlignet med fire ud af ti i Norden.

1 ud af 2

Hver anden dansker oplyser, at de tænker på deres vandforbrug mindst en gang om ugen

SÅ OFTE afspejler de nordlige lande deres vandforbrug

%

%

%

%

6 ud af 10

nordiske storbyer storbyer oplyser, at de har konkrete og langsigtede mål for at reducere
vandforbruget i kommunen.

151 liter i døgnet – danskerne bedst i Norden

Danskernes vandforbrug er lavt sammenlignet med de øvrige nordiske lande. Det fremgår af en sammenligning mellem de tre største kommuner i hvert land. I København, Århus og Odense forbruger hver indbygger i gennemsnit 55.165 liter vand pr. person pr. år. Til sammenligning forbruges der i gennemsnit på 66.245 liter pr. person om året i samtlige nordiske storbyer.

DAGLIGT VANDFORBRUG I DANMARKS STØRSTE BYER

KØBENHAVN 223 L
ÅRHUS 110 L
ODENSE 120 L

*Dagligt vandforbrug pr. Indbygger.

Gennemsnit for Norden: 181,5 liter/person

Bæredygtighed er et emne, der diskuteres flittigt både i hverdagen og i den offentlige debat, og derfor er det nemt at antage, at ansvarligt vandforbrug er en selvfølge for alle. Vi ved dog fra tidligere undersøgelser, at det ikke er tilfældet. Mange danskere ved ikke, hvad de kan gøre for at reducere deres forbrug, eller hvordan de bruger vand på en bæredygtig måde. Og der er stadig alt for mange, der aldrig tænker over spørgsmålet. Derfor ser vi et behov for at fortsætte med at belyse spørgsmålet gennem Vandbarometeret for at reducere unødigt vandspild. I nogle tilfælde kan man gøre nogle enkle tiltag, f.eks. udskifte en gammel, utæt hane eller holde op med at lade vandet løbe, mens man børster tænder.

Christina Holmberg,
kommunikationsansvarlig hos GROHE

Bæredygtighed er et emne, der diskuteres flittigt både i hverdagen og i den offentlige debat, og derfor er det nemt at antage, at ansvarligt vandforbrug er en selvfølge for alle. Vi ved dog fra tidligere undersøgelser, at det ikke er tilfældet. Mange danskere ved ikke, hvad de kan gøre for at reducere deres forbrug, eller hvordan de bruger vand på en bæredygtig måde. Og der er stadig alt for mange, der aldrig tænker over spørgsmålet. Derfor ser vi et behov for at fortsætte med at belyse spørgsmålet gennem Vandbarometeret for at reducere unødigt vandspild. I nogle tilfælde kan man gøre nogle enkle tiltag, f.eks. udskifte en gammel, utæt hane eller holde op med at lade vandet løbe, mens man børster tænder.

Christina Holmberg,
kommunikationsansvarlig hos GROHE