KAPITEL 3

Bæredygtigt vandforbrug

Flere danskere vil reducere deres vandforbrug - men ved ikke hvordan

Mange ser Danmark som foregangsland inden for bæredygtighed, og Vandbarometeret viser også, at mange danskere selv mener, at de er bæredygtige. I hvert fald når det handler om vandforbrug. Hver anden person siger nemlig, at de bruger vand på en ansvarlig og bæredygtig måde. Der er også flere, der i dag oplyser, at de dagligt gør noget for at reducere deres vandforbrug sammenlignet med for et år siden. Samtidig er der flere, der i dag svarer, at de vil reducere deres vandforbrug, men at de ikke ved hvordan – 17 procent sammenlignet med 12 procent for et år siden.

Det är en oroväckande trend att färre gör dagliga insatser för att minska sin vattenanvändning än tidigare. Vi tror att det behövs fler initiativ och insatser för att öka kunskapen och medvetenheten om hållbar vattenanvändning. Inte bara från miljöorganisationer utan också näringslivet och offentlig sektor.

Christina Holmberg,
kommunikationsansvarig på GROHE

SÅDAN SER DANSKERNE PÅ DERES EGET VANDFORBRUG

Jeg bruger vand ansvarligt/bæredygtigt
Jeg gør noget dagligt for at reducere mit vandforbrug
Jeg vil reducere mit vandforbrug, men ved ikke hvordan
Jeg er ikke interesseret i at reducere mit vandforbrug

Ved ikke

Det er glædeligt, at flere gør en daglig indsats for at reducere deres vandforbrug end tidligere. Alligevel tror vi på, at der er behov for flere initiativer og tiltag for at øge kendskabet til og bevidstheden omkring bæredygtigt vandforbrug. Ikke kun fra miljøorganisationer, men også erhvervslivet og den offentlige sektor.

Christina Holmberg,
kommunikationsansvarlig hos GROHE

Mener, at de forbruger vand på en ansvarlig/bæredygtig måde

Syv ud af ti er aldrig blevet opfordret til at spare på vandet

Mange danskere oplyser, at de aldrig er blevet opfordret til at bruge vand på en bæredygtig måde. Af dem, der på et tidspunkt har fået en opfordring, svarer én ud af 10, at de har fået den fra deres nærmeste. Kun 3 procent svarer, at de har fået en opfordring fra kommunen.

1 ud af 10

er bleve opfordret af deres nærmeste til at spare på vandet

1 ud af 10

er blevet opfordret af deres nærmeste til at spare på vandet.

45%

opfordrer andre til at bruge vand
på en bæredygtig måde.

8 ud af 10

nordiske storbyer oplyser, at de har en person eller afdeling i kommunen/byen, som arbejder med at drive bæredygtigt vandforbrug.

45%

opfordrer andre til at bruge vand
på en bæredygtig måde.

8 ud af 10

nordiske storbyer oplyser, at de har en person eller afdeling i kommunen/byen, som arbejder med at drive bæredygtigt vandforbrug.

Vattenbarometern upplyser inte bara om vikten av att vara medveten i sin vattenkonsumtion. Utan också att belysa svenskarnas vanor och beteenden. Att ställa om till en ansvarfull och hållbar vattenkonsumtion handlar om att känna till sina egna beteenden och vanor och därefter göra små förändringar i sin vardag. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Vi på GROHE jobbar ständigt med att underlätta för människor att minska sin vattenförbrukning i vardagen och leva mer hållbart. Både genom att öka medvetenheten och kunskapen, men också genom vatteneffektiva sanitetsprodukter.

Christina Holmberg,
kommunikationsansvarig på GROHE

Vandbarometeret oplyser ikke kun om vigtigheden af at være bevidst om sit vandforbrug. Det belyser også danskernes vaner og adfærd. Omstillingen til et ansvarsfuldt og bæredygtigt vandforbrug handler om at kende sin egen adfærd og sine egne vaner og derefter foretage små forandringer i sin hverdag. Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget. Hos GROHE arbejder vi konstant på at gøre det lettere for mennesker at reducere deres vandforbrug i hverdagen og leve mere bæredygtigt. Både ved at øge bevidstheden og kendskabet, men også gennem vandeffektive vvs-produkter.

Christina Holmberg,
kommunikationsansvarlig hos GROHE

Mangler du inspiration til vandbesparende vandhaner og vvs-produkter?

Se nogle af vores mest populære
vandbesparende produkter her.